Het bekken bij het maleische ras

Onderzoek
Gelderen, Chr. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:1468-9