Het behandelprotocol: kwaliteit en prijs.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:602

Het behandelprotocol: kwaliteit en prijs. – Op 10 april a.s. organiseert Adviesbureau ‘Cure & Care Development’ bovengenoemd symposium in Psychiatrisch Centrum Bloemendaal te 's-Gravenhage. Dit adviesbureau heeft initiatief genomen te komen tot ontwikkeling van behandelprotocollen ten behoeve van de psychiatrie.

Inlichtingen verstrekt: Cure & Care Development, Martinus Nijhofflaan 2, 2624…

Ook interessant

Reacties