Het afgeven van een medische verklaring (Medisch Tuchtcollege te Amsterdam)

Perspectief
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1970;114:1029-30