Het advies 'Neonatale screening' van de Gezondheidsraad

Klinische praktijk
P.A. Bolhuis
G.C.M.L. Page-Christiaens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2857-60
Abstract

Samenvatting

- De Gezondheidsraad heeft naar aanleiding van ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, therapie en prevalentiecijfers een advies uitgebracht over de neonatale screening. De huidige screening betreft fenylketonurie, congenitale hypothyreoïdie en het adrenogenitaal syndroom.

- Vanwege de door screening te behalen gezondheidswinst voor aangedane pasgeborenen wordt uitbreiding van de screening aanbevolen met middenketen-acyl-co-enzym-A(CoA)-dehydrogenase-deficiëntie, sikkelcelziekte en 12 zeldzamere aandoeningen: biotinidasedeficiëntie, galactosemie, glutaaracidurie type I, HMG-CoA-lyasedeficiëntie, holocarboxylase-synthetasedeficiëntie, homocysteïnurie, isovaleriaanacidemie, langeketenhydroxyacyl-CoA-dehydrogenasedeficiëntie, ahornstroopziekte, 3-methylcrotonyl-CoA-carboxylasedeficiëntie, tyrosinemie I, en zeer-langeketenacyl-CoA-dehydrogenasedeficiëntie.

- Voor de opsporing van cystische fibrose dient eerst een betere methode ontwikkeld te worden waarmee het aantal verwijzingen voor zweettests bij niet-aangedane pasgeborenen wordt beperkt.

- De raad beveelt aan om de voorlichting over neonatale screening tijdens de zwangerschap te geven met bijzondere aandacht voor de mogelijkheid van het vinden van dragerschap bij ouders.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2857-60

Auteursinformatie

Gezondheidsraad, Postbus 16.052, 2500 BB Den Haag.

Hr.dr.P.A.Bolhuis, biochemicus.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Perinatologie en Gynaecologie, Utrecht.

Mw.dr.G.C.M.L.Page-Christiaens, gynaecoloog.

Contact hr.dr.P.A.Bolhuis (pa.bolhuis@gr.nl)

Verantwoording

Namens de commissie 'Neonatale screening' van de Gezondheidsraad, waarvan de leden aan het einde van dit artikel staan vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties