Het aandeel van de abortus provocatus in het veranderend patroon van geboortenbeperking in Nederland

Perspectief
Treffers, P.E.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1972;116:1459-66