Herhaling hypertensieve aandoening tijdens zwangerschap*

Onderzoek
Miriam F. van Oostwaard
Josje Langenveld
Rianne Bijloo
Kai Mee Wong
Irma Scholten
Stephanie Loix
Chantal W.P.M. Hukkelhoven
Yvonne Vergouwe
Dimitri N.M. Papatsonis
Ben Willem J. Mol
Wessel Ganzevoort
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5314
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bepalen van de kans op het opnieuw optreden van een hypertensieve aandoening in de laat-preterme zwangerschap en van de voorspellende waarde van potentiële risicofactoren.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methoden

Ons studiecohort bestond uit 425 vrouwen met een zwangerschapsgerelateerde hypertensieve aandoening die in de periode 2000-2002 in 3 academische en 3 perifere Nederlandse ziekenhuizen waren bevallen bij een amenorroeduur van 34-37 weken. Gegevens werden verzameld uit medische dossiers en via telefonische interviews met de vrouwen. Een ongunstige uitkomst werd gedefinieerd als het opnieuw optreden van een hypertensieve aandoening in de vervolgzwangerschap. Tevens werd er een predictiemodel gemaakt om aan de hand van demografische en klinische risicofactoren de herhalingskans te kunnen voorspellen.

Resultaten

Van de 425 vrouwen die voldeden aan de inclusiecriteria, konden 351 worden gecontacteerd. Van hen waren er 189 (54%) opnieuw zwanger geworden; 96 vrouwen (51%; 95%-BI: 43-58) hadden weer een zwangerschapsgerelateerde hypertensieve aandoening. 17 vrouwen (9%; 95%-BI: 5-14) bevielen opnieuw vóór 37 weken amenorroeduur. Pre-existente hypertensie en maternale leeftijd voorspelden de kans op herhaling het beste. Vrouwen met opnieuw een hypertensieve aandoening hadden een veel hogere kans op het ontwikkelen van chronische hypertensie (37% vs. 6%; oddsratio: 8,7; 95%-BI: 3,3-23).

Conclusie

Vrouwen met hypertensieve aandoeningen en laat-preterme partus hebben 50% kans op herhaling van de aandoening en 9% kans op opnieuw een premature geboorte. Vrouwen met pre-existente hypertensie en gevorderde leeftijd hebben een hogere herhalingskans. Vrouwen met weer een hypertensieve aandoening in een volgende zwangerschap ontwikkelen later vaker chronische hypertensie.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in BJOG (2012;119:840-7) met als titel ‘Prediction of recurrence of hypertensive disorders of pregnancy between 34 and 37 weeks of gestation: a retrospective cohort study’. Afgedrukt met toestemming.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Rotterdam.

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Maastricht.

Dr. J. Langenveld, aios gynaecologie (thans: gynaecoloog, Atrium Ziekenhuis, Heerlen); drs. R. Bijloo, student (thans: huisarts in opleiding).

Academisch Medisch Centrum, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Amsterdam.

Drs. K.M. Wong, student (thans: arts-onderzoeker AMC); prof.dr. B.W.J. Mol, gynaecoloog (tevens: Maxima Medisch Centrum, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Veldhoven.); dr. W. Ganzevoort, gynaecoloog.

Deventer Ziekenhuis, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Deventer.

Drs. I. Scholten, student (tevens: Kennemer Gasthuis, Haarlem) (thans: arts-onderzoeker AMC).

Maxima Medisch Centrum, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Veldhoven.

Drs. S. Loix, student (thans: anios verloskunde en gynaecologie, UMC st. Radboud, Nijmegen).

Stichting Perinatale Registratie Nederland, Utrecht

Dr. C.W.P.M. Hukkelhoven, epidemioloog.

Erasmus Medisch Centrum, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Dr. Y. Vergouwe, epidemioloog.

Amphia Ziekenhuis, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Breda.

Dr. D.N.M. Papatsonis, gynaecoloog.

Contact drs. M.F. van Oostwaard (miriamvanoostwaard@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door een stipendium, uitgegeven door de pijler ‘Foeto-maternale geneeskunde’ van de NVOG en een trustfonds, uitgegeven door de Erasmus Universiteit, Rotterdam.
Aanvaard op 12 juni 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Miriam F. van Oostwaard ICMJE-formulier
Josje Langenveld ICMJE-formulier
Rianne Bijloo ICMJE-formulier
Kai Mee Wong ICMJE-formulier
Irma Scholten ICMJE-formulier
Stephanie Loix ICMJE-formulier
Chantal W.P.M. Hukkelhoven ICMJE-formulier
Yvonne Vergouwe ICMJE-formulier
Dimitri N.M. Papatsonis ICMJE-formulier
Ben Willem J. Mol ICMJE-formulier
Wessel Ganzevoort ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties