Hepatitis B-epidemie bij vrouwen die behandeld werden met in vitro-fertilisatie

Opinie
A.C. Drogendijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:7-2

Zie ook het artikel op bl. 20.

Elders in dit tijdschriftnummer wordt verslag gedaan van de hepatitis B-virus(HBV)infectie bij een grote groep vrouwen die in het Academisch Ziekenhuis RotterdamDijkzigt wegens onvruchtbaarheid behandeld werd met in vitro-fertilisatie (IVF).1 Gezien de uitgebreide aandacht die deze ernstige gebeurtenis in de pers reeds heeft gehad, zal het incident vrijwel niemand zijn ontgaan. Ook de oorzaak van de besmetting met hepatitis B-virus zal bekend zijn: ten gevolge van onvoldoende duidelijke afspraken tussen de IVF-poli en het IVF-laboratorium is met hepatitis B-virus geïnfecteerd donorserum gebruikt voor de bereiding van het medium waarin de eicellen worden bevrucht en waarin de pre-embryo's worden gekweekt, die vervolgens in de baarmoederholte worden geplaatst (embryo-transfer). Om praktische redenen wordt kweekmedium periodiek aangemaakt in een hoeveelheid die toereikend is voor de behandeling van een groot aantal patiënten, zodat daardoor zoveel vrouwen besmet konden raken.

Besmetting via donorserum – een pijnlijke en…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Gynaecologie, Dr.

Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Prof.dr.A.C. Drogendijk, gynaecoloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties