Henny C.Dirven-prijs 2000

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:909

De Henny C.Dirven Stichting heeft in samenwerking met de Universiteit Leiden een aanmoedigingsprijs ingesteld voor fundamenteel en klinisch onderzoek op het gebied van opsporing, behandeling, nazorg en begeleiding van borstkanker. De prijs wordt eenmaal per jaar toegekend en bestaat uit een bronzen beeldje, een oorkonde en een geldbedrag van ƒ 10.000,-. Kandidaten voor de prijs dienen te worden voorgedragen door de instelling waar zij werken of werkzaam zijn geweest binnen de Benelux en zijn bij voorkeur niet ouder dan 40 jaar.

Nadere informatie en aanmeldingsformulieren kunnen worden aangevraagd zijn bij het secretariaat van de Stichting: Leids Universitair Medisch Centrum, kamer H1-28…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties