Hemodynamics in daily practice.

Media
E. Andries
R. Stroobandt
R.B.A. van den Brink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:684

Hemodynamics in daily practice. Onder redactie van E.Andries en R.Stroobandt. (Developments in cardiovascular medicine, vol. 111.) Kluwer, Dordrecht 1991. ISBN 0-7923-0725-9. Prijs: geb. ƒ 140,-.

Dagelijks wordt de klinisch werkzame cardioloog geconfronteerd met hemodynamische problemen als gevolg van hartziekten.

In dit boek wordt door vooraanstaande cardiologen op heldere wijze besproken: het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties