Helpt een glaasje water tegen flauwtes?

Opinie
Liffert Vogt
Wouter Wieling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3813
Abstract

U herkent deze situatie ongetwijfeld: u bent als arts op straat getuige van een flauwte en, nog voordat u eerste hulp heeft kunnen bieden, staat een omstander klaar met een glaasje water. Waar komt deze reflex van de leek vandaan? Het past in ieder geval goed bij de bevinding dat water drinken helpt om vasovagale reacties bij bloeddonaties te voorkomen, zoals elders in dit tijdschrift wordt besproken.1

De vraag of en hoe water drinken werkt, is relevant. Vasovagale reacties (flauwtes) komen immers veel voor en water drinken is een simpel en goedkoop advies. In dit artikel beargumenteren wij dat water drinken een acuut bloeddrukverhogend effect heeft en dat het flauwtes kan voorkomen. Ook bespreken wij het mechanisme waarvan verondersteld wordt dat het aan het bloeddrukverhogende effect van water drinken ten grondslag ligt en de praktische toepassingen van water drinken.

Bloeddrukverhogend effect van water

Patiënten bij wie het autonome zenuwstelsel ernstig is aangetast, hebben invaliderende klachten van een lage bloeddruk in staande houding. Sommige van deze patiënten vertelden hun dokter dat zij na het drinken van water veel minder klachten hadden. Dokters die onder de indruk waren van deze verhalen onderzochten het effect van het drinken van ongeveer 500 ml water en stelden een frappante bloeddrukstijging vast. De zittende bloeddruk steeg met bijna 40 mmHg ongeveer 20-30 minuten…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC-UvA, afd. Inwendige Geneeskunde, Amsterdam Cardiovascular Sciences: dr. L. Vogt, internist-nefroloog; dr. W. Wieling, internist.

Contact W. Wieling (w.wieling@amc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Liffert Vogt ICMJE-formulier
Wouter Wieling ICMJE-formulier
Stevig glas water voorkomt flauwte bij bloeddonatie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties