Heeft saccharinegebruik invloed op het suikergehalte van het bloed?

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1948;92:1406