Heeft het zin de cervix met behulp van prostaglandine te verslappen alvorens een IUD in te brengen?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1981;125:1892