Heeft een krankzinnigengesticht een individualiteit?

Bruggen, A.C. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1921;65:1342