Health policy, ethics and human values: European and North American perspectives.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1711

Health policy, ethics and human values: European and North American perspectives. Conference highlights, papers and conclusions. Onder redactie van Z.Bankowski en J.H.Bryant. 233 bl., fig., tabellen. CIOMS, Genève 1988 (voor Nederland: InOr-publikaties, Lochem). Prijs: ingen. Zw.fr. 20,-.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties