Health education in the control of schistosomiasis.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:682

Health education in the control of schistosomiasis. 61 bl., fig., tabellen. World Health Organization, Genève 1990 (voor Nederland: InOr-publikaties, Lochem). ISBN 92-4-154407-4. Prijs: ingen. Zw.fr. 11,-.

Ook interessant

Reacties