Health and health care in the Netherlands.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1261

Health and health care in the Netherlands. A critical selfassessment of Dutch experts in medical and health sciences. Onder redactie van A.J.P.Schrijvers. 274 bl., fig., tabellen. De Tijdstroom, Utrecht 1997. ISBN 90-352-1636-9. Prijs: ingen. ƒ 48,-.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties