Hart en bloeddruk.

Media
I. Wolffers
A.J. Dunning
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2220

I.Wolffers, Hart en bloeddruk. (In opdracht van de Consumentenbond.) 189 bl., fig., tabellen. Contact, Amsterdam 1988. Prijs: ingen. ƒ 19,90 (ƒ 16,50 voor leden van de Consumentenbond).

Patiënten zelf zijn marginaal vertegenwoordigd in de gezondheidszorg. Artsen of verzekeraars nemen hun belangen waar en de overheid waakt met regels en repressief toezicht. Patiëntenverenigingen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties