Hardlopen bij hoge temperaturen
Open

Richtlijnen
10-03-1988
N.G. Meijne
Zie ook het artikel op bl. 437.

Wanneer men ziet naar de hoge temperaturen waarbij de mens in tropische gebieden leeft en werkt, de omstandigheden waaronder in diverse industrieën zware arbeid wordt verricht en de temperaturen waarbij atleten in diverse takken van sport tot grote prestaties in staat zijn en men daarnaast het aantal loopevenementen overziet dat buiten Nederland bij hoge temperaturen georganiseerd wordt, dan ligt de veronderstelling voor de hand dat hoge temperatuur bij hardlopen in Nederland nauwelijks als een probleem kan worden beschouwd en dat irreversibele schade daardoor wel hoogst uitzonderlijk moet zijn. Toch komen temperaturen en vochtigheidsgraden die elders tot hyperthermie-problemen leiden, ook in ons gematigde klimaat menigmaal voor. Zo vond bij de vele tientallen marathons die in de laatste vijftien jaar in Nederland zijn georganiseerd, een aanzienlijk aantal plaats bij temperaturen van omstreeks 23°C, een hoge vochtigheidsgraad en geen of uiterst zwakke wind; daarbij behoort de marathon van Amsterdam ...