Hardlopen bij hoge temperaturen

Klinische praktijk
N.G. Meijne
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:440-3

Zie ook het artikel op bl. 437.

Wanneer men ziet naar de hoge temperaturen waarbij de mens in tropische gebieden leeft en werkt, de omstandigheden waaronder in diverse industrieën zware arbeid wordt verricht en de temperaturen waarbij atleten in diverse takken van sport tot grote prestaties in staat zijn en men daarnaast het aantal loopevenementen overziet dat buiten Nederland bij hoge temperaturen georganiseerd wordt, dan ligt de veronderstelling voor de hand dat hoge temperatuur bij hardlopen in Nederland nauwelijks als een probleem kan worden beschouwd en dat irreversibele schade daardoor wel hoogst uitzonderlijk moet zijn. Toch komen temperaturen en vochtigheidsgraden die elders tot hyperthermie-problemen leiden, ook in ons gematigde klimaat menigmaal voor. Zo vond bij de vele tientallen marathons die in de laatste vijftien jaar in Nederland zijn georganiseerd, een aanzienlijk aantal plaats bij temperaturen van omstreeks 23°C, een hoge vochtigheidsgraad en geen of uiterst zwakke wind; daarbij behoort de…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Cardiopulmonale Chirurgie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Prof. dr.N.G.Meijne, cardiopulmonaal chirurg.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties