Handleiding infectieziekten.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:931

Handleiding infectieziekten. Onder redactie van A.H.A.Wilbrink, J.C.Broertjes en P.J.Meerburg Snarenberg. 158 bl., fig., tabellen. Infectieziektenoverleg Noord-Holland, 1990. ISBN 90-6827-049-4-X. Prijs: ingen. ƒ 25,- (over te maken op girorekening 4500069 van de GG & GD Amsterdam, o.v.v. de titel).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties