Handelingen van de zeven-en-vijftigste Algemeene Vergadering te Haarlem

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1876;20:133-50