Handelingen van de drie-en-dertigste Algemeene Vergadering te Maastricht

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1882;26:661-79