Handelingen van de acht-en-twintigste Algemeene Vergadering te Groningen

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1877;21:310-21