Handbook of drug interactions.

Media
L. Karalliedde
J.A. Henry
B.H.Ch. Stricker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:437

Handbook of drug interactions. Onder redactie van L.Karalliedde en J.A.Henry. 935 bl. Arnold, Londen 1998. ISBN 0-340-66204-2. Prijs: ingen. ƒ 203,47.

Over interacties tussen geneesmiddelen worden verhoudingsgewijs veel boeken uitgegeven. Daarbij heeft de niet-klinisch werkende farmacoloog andere behoeften dan praktiserende artsen. Voor de laatsten zijn vooral de interacties van belang die…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties