Handboek vaccinaties. Infectieziekten en vaccinaties.

Media
25-03-2014
Roel Coutinho
Handboek vaccinaties. Infectieziekten en vaccinaties.
Redactie: Rudy Burgmeijer, Karel Hoppenbrouwers, Fons van Gompel. 2e herziene druk, 575 bladzijden, bevalt tabellen en figuren.
Koninklijke Van Gorcum, Assen 2013
ISBN 978 90 232 4771 5

Voor wie

Dit handboek is bedoeld voor artsen en verpleegkundigen die in hun praktijk met vaccins te maken hebben.

Wat staat erin?

Het behandelt in 26 hoofdstukken de infectieziekten waarvoor vaccins beschikbaar zijn. Elk van die hoofdstukken is volgens een vast stramien opgebouwd: eerst een beschrijving van de ziekte, dan de diagnostiek, de behandeling en de epidemiologie in de wereld, in Nederland en Vlaanderen. Daarna volgt een beschrijving van de samenstelling van de vaccins, hoe ze worden toegediend, hoe goed ze beschermen, welke bijwerkingen bekend zijn en wat de contra-indicaties zijn.

Oordeel

De kracht van dit boek is dat alle in Nederland en Vlaanderen beschikbare vaccins systematisch behandeld worden. Voor de 12 infectieziekten waartegen binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) kinderen in Nederland worden ingeënt, is informatie al beschikbaar op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Maar voor vaccins die niet in het RVP zitten, is het lastig om goede informatie te vinden. Mede daardoor worden effectieve vaccins zoals tegen gordelroos, waterpokken en rotavirusinfecties in Nederland niet of nauwelijks gebruikt. Dit boek voorziet in die lacune en kan een bijdrage leveren aan ruimer gebruik van vaccins, die – zoals de Gezondheidsraad onlangs concludeerde – individueel belangrijke gezondheidswinst opleveren. De coryfeeën van de vaccinologie worden in het boek geëerd met plaatjes van postzegels waarop hun afbeeldingen staan met extra aandacht voor Maurice Hilleman, de man die meer vaccins ontwikkelde dan wie ook ter wereld.

Aanbeveling

Een voortreffelijk en zeer overzichtelijk boek, geschreven door gerenommeerde auteurs. Van harte aanbevolen ook als men maar zijdelings met inentingen te maken heeft.