Handboek medische informatica.

Media
J.H. van Bemmel
J.L. Willems
A.J.P.M. Overbeke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:140

Handboek medische informatica. Onder redactie van J.H.van Bemmel en J.L.Willems. 375 bl., fig., tabellen. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht 1989. ISBN 90-313-0755-6. Prijs: ingen. ƒ 45,-.

Ruim 8 jaar na het verschijnen van Inleiding medische informatica van Van Bemmel is thans een handboek over informatica in geneeskunde en gezondheidszorg verschenen. Een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties