Hamstringtraining beschermt amateurvoetballer tegen blessures

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2540

Spiertraining kan het risico op hamstringblessures terugdringen, blijkt uit een gerandomiseerde studie onder teams in de KNVB Eerste Klasse. Spelers die systematisch aandacht gaven aan het versterken van de achterdijbeenspieren met behulp van de Nordic Hamstring Exercise bleven vaker blessurevrij dan de voetballers in de controlegroep (Am J Sports

Ook interessant

Reacties

Piet
van Loon

Dat er gezien de enorme incidentie van hamstrengblessures, die vooral voetballende jongens treft, gezocht wordt naar preventieve oplossingen, zoals dit artikel beschrijft, is sportgeneeskundig een goede zaak. Dat het vooral de in wat hogere klassen spelende sporters moet aangaan, die kennelijk niet de weg op mogen gaan van Arjan Robben, is sociaal geneeskundig wat minder sterk. Als de sportwereld er zich geen rekenschap van geeft, dat de (nog) niet sportende jeugd al veel problemen kent aan spieren en een even hoge blessurekans heeft voordat ze gaan sporten, dan blijft het dweilen met de kraan open. Al zeer lang geleden is in de heilgymnastiek en de vroegere niet operatieve orthopedie al het verband gelegd tussen de "slechte"houding, die kinderen makkelijk kunnen ontwikkelen ( door te veel zitten, hangen, te weinig en feitelijk te eenzijdig bewegen) en het hierdoor stijver en strakker moeten worden van de spiergroepen, die je lijf met zo'n slechte houding toch rechtop moeten houden. De vroegere kennis en kunde in het gymnastiekonderwijs van voor 1970 en de belangrijke taak om beginnende problemen bij te sturen door heilgymnasten wordt (ook) in de sportwereld node gemist. Het zou in hun ogen geen zaak zijn om de hamstrengen in kracht te trainen, maar juist door rek-en strekoefeningen , die de hele bewegingsketen van kruin tot voet meeneemt langer te maken. Ook was gerichte houdingscorrectie een basisprincipe, omdat dan de continue overbelasting van de hamstrengen vanzelf vermindert. Dat ook het zenuwstelsel bij een zittend kind niet voldoende mee kan groeien is een vrij nieuw beschreven, maar zeer belangrijk gegeven om veel problemen, die we oplopen te begrijpen. We hebben in 2013 in Medisch Contact gewaarschuwd voor de gevolgen van slechte houdingen. Door de kreet "Gameboyrug" is dat nu een bespreekbaar item geworden in de hele geneeskunde.  De hamstrengblessure is een signaal over het ontwikkelen van onbalans in spieractiviteit om juist balans te bewaren. Bij een kromme mast moeten de stagen heel strak staan. Arjan Robben en zijn rug kunnen er vast meer over vertellen. Het lijkt de hoogste tijd voor jeugdbrede preventie: Minder en anders zitten, vrij spel , naar buiten en herstel van de wetenschappelijk onderbouwde schoolgymnastiek en daaruit afgeleide paramedische zorg. 
 

Piet van Loon, orthopedisch chirurg

Leertouwer EJ, Richters JMP, Wilmans JC. Schoolgymnastiek – Lager Onderwijs. JB Wolters, Groningen, 1960. 

Loon van P.J.M.; Grotenhuis J A; Weinans H, Soeterbroek A: De Gameboygeneratie verleert haar goede houding. Medisch Contact 2013, augustus 1, 1602-1604

 Loon van PJM; Clinical detectable tension in the growing body. Stud Health Technol Inform 2008; 140:52-56

Loon van PJM, van Rhijn LW: The central cord-nervous roots complex and the formation and deformation of the spine; the scientific work on systematic body growth by Milan Roth of Brno (1926-2006). Stud Health Technol Inform 2008, 140:170-186