H2-receptor blokkerende middelen en lipoproteïnen

Nieuws
P. Lansberg
J.J.P. Kastelein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:369

Uit verschillende prospectieve onderzoekingen is gebleken dat het LDL-cholesterol- en triglyceridengehalte in het plasma een positieve correlatie heeft met het ontstaan van coronaire hartziekten (CHZ). Voor het HDL-cholesterolgehalte in het plasma geldt juist het omgekeerde; HDL beschermt tegen CHZ. Er wordt intussen meer bekend over de effecten van geneesmiddelen op…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties