Grootscheepse aanpak van depressies en suïcide

Nieuws
J.J. Hoefnagel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1623-4

Naar schatting lijden 4 tot 8 miljoen Duitsers aan een depressieve stoornis. Dit is ongeveer 5-10 van de totale bevolking. Jaarlijks plegen in ons buurland ongeveer 12.000 mensen suïcide als gevolg van een depressie, maar het aantal mislukte zelfmoordpogingen ligt vermoedelijk tenminste een factor 10 hoger. Voor onderzoekers van de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties