Grensoverschrijdende zorg: EU-burgers als patiënt

Credit: Foto: Ramon van Flymen /ANP Foto
Sebastiaan A. Pronk
Margaretha M. ten Hoopen
Jan A.M. Bollen
Geraline L. Leusink
Anne P. van der Mei
Walther N.K.A. van Mook
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6917
Abstract

Beste collega’s,

In deze klinische les gaan we het hebben over zorgverlening aan niet-Nederlandse EU-inwoners. Binnen de EU is het makkelijker geworden om naar andere landen te reizen en er te werken. Daardoor kan het vaker voorkomen dat mensen uit een ander EU-land, gepland of ongepland, gebruikmaken van de Nederlandse gezondheidszorg. Dat gaat gepaard met enkele praktische uitdagingen.

Patiënt A, een 49-jarige Tsjechische bouwvakker die voor een tijdelijke klus in Nederland werkt, valt van een steiger. Het ambulancepersoneel treft een bewusteloze man aan, met een intacte circulatie en ademhaling. De patiënt wordt per ambulance naar de Spoedeisende Hulp (SEH) gebracht. Bij aankomst in het ziekenhuis wordt de patiënt geïntubeerd. De man wordt geïdentificeerd en via het Nationaal Contactpunt voor e-Health Nederland (NCPeH-NL) wordt zijn patiëntdossier uit Tsjechië opgevraagd. Dit gebeurt zonder zijn toestemming, aangezien hij niet in staat is zijn wil te uiten en het een spoedeisende situatie betreft waarin voor hem ernstig nadeel dreigt te ontstaan. Uit het medisch dossier blijkt dat de patiënt hypertensie en diabetes mellitus type 1 heeft en allergisch is voor amoxicilline.

Op de SEH meldt zich later de Tsjechische partner van de patiënt, samen met haar 14-jarige zoon. De zoon spreekt Nederlands en tolkt voor zijn moeder. De vrouw vertelt dat…

Auteursinformatie

Maastricht UMC+, Maastricht. Afd. Intensive Care: mr.drs. S.A. Pronk, arts-onderzoeker (tevens: GGD Limburg-Noord, Centrum voor Seksuele Gezondheid); prof.dr. W.N.K.A. van Mook, internist-intensivist. Raad van Bestuur: prof.dr. G.L. Leusink, lid Raad van Bestuur (tevens: Radboudumc, Nijmegen). Afd. Publiekrecht: mr.dr. M.M. ten Hoopen (tevens: Boels Zanders Advocaten, Maastricht) en prof.mr.dr. A.P. van der Mei, juristen. Radboudumc, afd. Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde, Nijmegen: dr.mr. J.A.M. Bollen, anesthesioloog.

Contact S.A. Pronk (sebastiaan.pronk@mumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Wim C. de Jongh, hoofd coördinatie orgaan- en weefseldonatie Maastricht UMC+, gaf waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Sebastiaan A. Pronk ICMJE-formulier
Margaretha M. ten Hoopen ICMJE-formulier
Jan A.M. Bollen ICMJE-formulier
Geraline L. Leusink ICMJE-formulier
Anne P. van der Mei ICMJE-formulier
Walther N.K.A. van Mook ICMJE-formulier
Sebastiaan Pronk
Dit artikel wordt besproken in#11 Herstelplan voor de zorg in Suriname
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties