Gonococcen-teelt en kunstmatige druiper

Onderzoek
Hoorn, van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1894;38:603-6