GnRH analogues in cancer and human reproduction.

Media
B.H. Vickery
B. Lunenfeld
J.G.M. Klijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2404

GnRH analogues in cancer and human reproduction. Vol. 3: Benign and malignant tumours. Onder redactie van B.H.Vickery en B.Lunenfeld. 222 bl., fig., tabellen. Kluwer, Dordrecht 1990. ISBN 0-7923-8930-1. Prijs: geb. ƒ 165,-.

Dit is het derde van 4 delen betreffende de proceedings van het Internationaal Symposium ‘GnRH analogues in cancer and…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties