Glycolytische activeering door gezwel-extracten

Onderzoek
Bonne, C.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:1072-3