Glycerine bij niersteenen

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:1435