Glaxo Gastro-intestinale researchprijs 1995

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:144

De Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie stelt in samenwerking met Glaxo een tweetal prijzen ter beschikking voor twee in 1994 gepubliceerde academische proefschriften met bijzondere klinische of basaal wetenschappelijke waarde op het gebied van de gastroenterologie. Voor deze prijs komen Nederlandse onderzoekers werkend in Nederland of in het buitenland en buitenlandse onderzoekers werkend in Nederland, in aanmerking. De inzending kan alleen de vorm hebben van een academisch proefschrift. Een onafhankelijke jury beslist over de toekenning van de prijs. Het oordeel van de jury is bindend. De eerste prijs bedraagt ƒ 7.000,-. Daarnaast is er nog een prijs van ƒ 3.000,- beschikbaar gesteld. De…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties