Gitta Bleeker

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:B1994

Gitta Bleeker is nucleair radioloog met als aandachtsgebieden kinderradiologie en neuroradiologie in het OLVG in Amsterdam. Daarnaast doet ze vervolgonderzoek op haar promotie-onderzoek over de heterogeniteit van neuroblastomen en de beeldvorming hiervan. Ze is een van de auteurs van het artikel over beeldvormend onderzoek bij zwangere patiënten in dit nummer (D6377).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Dokter, verpleegster, dierenarts of juf op een basisschool.’

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘In mijn persoonlijke werkomgeving is dat Lieve Tytgat, mijn co-promotor tijdens mijn promotie-onderzoek over neuroblastomen en MIBG in het AMC. Ik werk nog steeds graag met haar samen. Ik bewonder vooral hoe zij resultaten uit wetenschappelijk onderzoek weet toe te passen op het klinische werk. En van Ernst Kuipers vind ik het mooi om te zien hoe hij zijn medische en wetenschappelijke kennis en ervaring omzet naar beslissingen die voor het hele land van belang zijn.’

Wat was de grootste vergissing in uw carrière?

‘Op de middelbare school wilde ik lange tijd dokter worden. Maar vlak voor mijn eindexamen zag ik een lange studie als geneeskunde niet zitten en koos ik voor technische bedrijfskunde aan de HTS. Hoewel dat een interessante studie was die mij goed afging, bleef…

Welk beeldvormend onderzoek bij een zwangere patiënt?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties