Gevonden voorwerpen

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5117
Nieuws in beeld
Nieuws in beeld
Illustratie: Sjoerd Kulsdom.

In 2019 zijn er in Nederland 4,6 achtergebleven voorwerpen geregistreerd per 100.000 ontslagen uit het ziekenhuis. Het RIVM berekende dit op basis van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg. Hiervoor is op patiëntniveau gekeken naar de heropnames binnen 30 dagen na operatie.

Dat Nederland ‘bovengemiddeld hoog’ scoort, is niet per definitie slecht…

Gerelateerde artikelen

Reacties