Gestructureerde samenvattingen

Opinie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:2337-8

Zie ook het artikel op bl. 2338.

Eind 1931 werd de lezers van dit tijdschrift medegedeeld dat oorspronkelijke bijdragen voortaan zouden worden voorzien van een samenvatting in de Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse taal, om hun ‘in onzen haastigen tijd’ de keus te laten een artikel te lezen of over te slaan en om belangstellenden in het buitenland de mogelijkheid te geven kennis te nemen van de inhoud van dergelijke artikelen.1 Vóór 1932 waren bijdragen in dit tijdschrift slechts zelden voorzien van een (Nederlandse) samenvatting. Sedert 1953 zijn aan de oorspronkelijke bijdragen steeds een samenvatting en een ‘summary’ toegevoegd.

Geen redactie zal er in deze tijd van uitgaan dat alle abonnees alle artikelen van iedere aflevering lezen. Het enorme aanbod in de biomedische literatuur, in algemene tijdschriften en in vakbladen, dwingt belangstellende lezers te kiezen, en zij doen dat mede op basis van de samenvattingen.2 Omdat ook…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties