Geschiedenis der kinderpok-inenting in Nederland, meerendeels naar onuitgegeven bescheiden bewerkt (Rapport van de Commissie voor Geschiedenis der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst)

Perspectief
Daniëls, C.E.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1875;19:17-211