Gerrit Arie Lindeboom-prijs

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:246

Deze prijs wordt in het najaar 2001 uitgereikt door de stichting Historia Medicinae en de stichting Pieter van Foreest. De prijs bestaat uit een penning en een bedrag van ƒ 15.000,-. In aanmerking komen degenen die één of meer oorspronkelijke medisch-historische publicatie(s) op hun naam hebben die al gepubliceerd zijn, of persklaar zijn gemaakt in de periode 5 jaar voorafgaande aan de toekenning. Verder wordt van de kandidaten verwacht dat zij de Nederlandse nationaliteit bezitten en niet ouder zijn dan 60 jaar. De beoordeling zal door een jury geschieden. Kandidaten kunnen zich aanmelden of voorgedragen worden, bij voorkeur door 2 hoogleraren…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties