Geriatriedagen 1995.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:810-1

Geriatriedagen 1995. – Op 8 en 9 juni a.s. zullen de ‘Geriatriedagen 1995’ in De Reehorst te Ede worden gehouden. De reeds enige malen georganiseerde ‘Landelijke Artsendag Sociale Geriatrie’ is hierin opgenomen. Voor verpleegkundigen verzorgenden in de geriatrie zal een parallelsymposium worden georganiseerd op 9 juni, eveneens in De Reehorst…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties