Geraffineerde suikers in de voeding bij kinderen

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1319

VRAAG 11. In het algemeen wordt gesteld dat het niet aan te raden is dat meer dan 10 van de totale caloriebehoefte wordt betrokken uit enkelvoudige suikers. Dit omdat de voorziening van mineralen en vitaminen in het gedrang komt. Voor zover bekend geldt dit voor volwassenen. Is het zaak ook bij kinderen de hoeveelheid mono- en disacchariden in de voeding te beperken tot bijvoorbeeld maximaal 15 van de energetische waarde van de voeding?

ANTWOORD. De gemiddelde opneming van de macronutriënten eiwit, vet en koolhydraat ligt bij de Nederlandse bevolking, ouder dan 10 jaar op 12-15 energiepercent (en) eiwit, ongeveer 40 en vet en 40-50 en koolhydraten. Bij kinderen vanaf 3 jaar is de gemiddelde eiwitopneming ongeveer 13 en, de gemiddelde vetopneming ongeveer 34 en en de gemiddelde koolhydraatopneming ongeveer 53 en. Tot 10 jaar stijgt het gemiddelde gebruik van vet in de voeding ten koste van het gemiddelde koolhydraatgebruik.1

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties