Genootschap tot bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:846-62