Genezing van aconitine-vergiftiging door intraveneuze toediening van calcii gluconas en magnesii sulfas

Klinische praktijk
Begeman, S.W.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1961;105:321-3