Genexpressieanalyse met behulp van DNA-microarrays

Klinische praktijk
G.B. Braam
H.A.R. Bluyssen
E.E. Voest
H.A. Koomans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1867-73
Abstract

Samenvatting

- Gelijktijdig met de ontrafeling van de code van het humane genoom worden momenteel technieken ontwikkeld om de activiteit van alle in een celpopulatie of weefsel aanwezige genen en eiwitten te analyseren.

- Het verst gevorderd van deze functionele genomische technieken is het bestuderen van genexpressie met DNA-microarrays, ook ‘DNA-chips’ genaamd. Hiermee kan men de expressie van duizenden verschillende genen tegelijkertijd vergelijken tussen 2 monsters (bijvoorbeeld een ziek en een gezond). Daarbij is de bio-informatica onmisbaar.

- Met de op deze manier verkregen expressieprofielen kunnen complexe biologische toestanden (bijvoorbeeld celdeling en apoptosis) en ziektebeelden worden gekarakteriseerd; er zijn inmiddels al rapportages over de mogelijkheden bij de diagnostiek van onder meer leukemieën en mammacarcinoom.

- Ook zijn er toepassingen op basaler gebied, het ontdekken van de precieze werking van het transcriptieapparaat, op het vinden van nieuwe genen en het ontdekken van hun werking.

- De toepassing van microarrays in de geneeskunde staat in haar kinderschoenen. Het ligt in de verwachting dat deze en soortgelijke genoombrede analysetechnieken hulp gaan bieden bij het ontrafelen van pathofysiologische mechanismen, bij het stellen van diagnose en prognose, en het vervolgen van therapie.

- Het gerechtvaardigde enthousiasme dient wel gepaard te gaan met kwaliteitscontrole, internationale standaardisering, en met een kritische houding jegens de interpretatie van resultaten.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Nierziekten en Hypertensie: dr.G.B.Braam en prof.dr.H.A.Koomans, internisten-nefrologen.

Afd. Medische Oncologie: dr.H.A.R.Bluyssen, moleculair bioloog; prof.dr.E.E.Voest, internist-oncoloog.

Contact dr.G.B.Braam (g.b.braam@azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties