Ouderwets concept of belofte voor de toekomst?

Geneesmiddelen uit de natuur

Galega officinalis
Peter A.G.M. de Smet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7513
Abstract

Diverse waardevolle medicijnen vinden hun oorsprong in de natuur. Onderzoek naar nieuwe werkzame stoffen van natuurlijke oorsprong is nog steeds zinvol. Daarom is het belangrijk dat de natuurlijke bronnen van bioactieve stoffen behouden blijven. Een pleidooi voor natuurbehoud vanuit farmacologisch perspectief.

Samenvatting

Wetenschappelijk onderzoek naar natuurproducten heeft substantieel bijgedragen aan ons huidige arsenaal van biomedische geneesmiddelen. Dit onderzoek heeft tal van nieuwe moleculaire structuren opgeleverd en heeft bovendien onze kennis over farmacologische werkingsmechanismen vergroot. Ook is in etnofarmacologische studies regelmatig gebleken dat het traditionele gebruik van natuurproducten kan correleren met de farmacologische werking van de inhoudsstoffen en hun derivaten. De natuur heeft de gezondheidszorg nog altijd veel meer te bieden dan een bosje bloemen voor de bedlegerige patiënt. Om te waarborgen dat ook toekomstige generaties hiervan ten volle kunnen profiteren is het noodzakelijk dat de grote verscheidenheid aan natuurlijke bronnen alsook de inheemse kennis over hun werking behouden blijven.

Auteursinformatie

Nijmegen: em.prof.dr. P.A.G.M. de Smet, apotheker niet praktiserend (voorheen: UMC St Radboud, afd. Klinische Farmacie, Nijmegen).

Contact P.A.G.M. de Smet (desmet@kpnmail.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Peter A.G.M. de Smet ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties