Geluk voorspellen voor medische specialismen

Wat heeft het jaar 2013 voor u in petto?
Klinische praktijk
Frank H. Weimer
Tom J.G. Gevers
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5795
Download PDF

Samenvatting

  • Wat staat er in de sterren?

  • Door middel van een prospectieve analyse van posities van hemellichamen gecorreleerd aan eigenschappen van artsen van verschillende specialismen voorspellen we uw gelukzaligheid in 2013.

  • Voor verscheidene medische beroepsgroepen presenteren wij de horoscoop voor 2013, opdat eenieder goed voorbereid van start kan gaan in het nieuwe jaar.

Tot voor kort werden horoscopen niet bruikbaar geacht voor evidencebased handelen in de medische wetenschap. Toch is er een toenemend besef dat horoscopen bijdragen aan de geluksbeleving van artsen en daarmee ook aan de zorg die zij verlenen. Onze hypothese was dat 2013 een bewogen jaar wordt voor verscheidende medische beroepsbeoefenaars.

Statistische analyse

We correleerden alle posities van de hemellichamen in 2012 met de intrinsieke en extrinsieke eigenschappen van artsen van de afzonderlijke specialismen. Vervolgens voerden we een prospectieve lineaire regressieanalyse uit voor 2013, waarin we alle voorspellende variabelen includeerden. Alleen de significante resultaten, met een p-waarde < 0,01-10, worden hier gepresenteerd.

Resultaten

Aquarius (waterman): 21 januari-18 februari

Zolang het water in de ureteren loopt, zal de bankrekening van de maatschap Urologie niet opdrogen. Pas op, want in 2013 dreigt u met de komst van de Da Vinci-robot naast het potje te plassen. Laat u niet aftroeven, maar blijf doortastend handelen.

Pisces (vissen): 19 februari-20 maart

Als psychiater vist u naar de gedachten en beweegredenen van uw cliënt. Met de nieuwe DSM-V-classificatie wordt de vijver van diagnoses alleen maar verder uitgebreid. Pas op, dit kan een hoop stress geven. In 2013 een cursus mindfulness?

Aries (ram): 21 maart-20 april

Krijgt er iemand een ram voor de kop, dan vangt de SEH-arts hem ook in 2013 goed op. Een conflict dreigt, want zowel de chirurg als de internist blijft de SEH opeisen. Kijk niet schaapachtig toe, maar verdedig het net verworven terrein met man en macht. U bent tenslotte toch zeker geen mak schaap?

Taurus (stier): 21 april-21 mei

In 2013 implanteert de orthopeed nog altijd met woest temperament heupen en knieën. Een moderne bejaarde kan niet zonder uw vaardigheid. Ga niet als een dolle stier af op de zorgverzekeraar, maar houd geloof in uw onuitputtelijke kracht. Hierdoor blijft de mobiliteit van de vergrijzende patiënt volgend jaar gegarandeerd.

Gemini (tweelingen): 22 mei-21 juni

Met het verdwijnen van ivf uit het basispakket wordt 2013 voor de tweelingen een eenzaam jaar. We voorzien meer vrije tijd voor de gynaecoloog en kinderarts, zodat zij gelukkig eens aandacht aan de opvoeding van hun eigen kroost kunnen besteden. De jeugd van tegenwoordig…

Cancer (kreeft): 22 juni-23 juli

In 2013 zal de internist-oncoloog opnieuw geknipt zijn voor het opsporen van kanker. Maar is het vele vergaderen wat u zich had voorgesteld van uw vak? Denk aan uzelf en vergeet niet de patiënt in een trial in te sluiten. Zonder onderzoek, geen vooruitgang!

Leo (leeuw): 24 juli-23 augustus

Als een echte Simba zorgt de chirurg voor luid gebrul op de operatiekamer. Helaas wordt er behalve op de OK nu ook fors gesneden op de arbeidsmarkt. Hierdoor dreigt het leeuwengebrul plaats te maken voor gepiep. Ligt er nog een baan in het verschiet?

Virgo (maagd): 24 augustus-23 september

Als groentje op de markt komt de multimorbiditeitsdokter op de proppen. Zorg 3.0 gaat van start met deze ziekenhuisbrede arts. Met de toekomst van uw beroep zit het zeker wel goed als u ook nog van alle DOT’s een graantje mee kunt pikken (DOT staat voor ‘dbc’s op weg naar transparantie’).

Libra (weegschaal): 24 september-23 oktober

Als huisarts moet u in het nieuwe jaar afwegen wie u wel en wie u niet gaat doorverwijzen. De politiek is voor versterking van de eerste lijn, maar ziet u dat terug in uw portemonnee? Mag het in 2013 een onsje meer zijn?

Scorpio (schorpioen): 24 oktober-22 november

In 2013 zal de anesthesioloog massaal prikken op de verkoeverkamer. Ondanks uw ingetogen optreden zien we u samen met het pijnteam steeds vaker aan het bed verschijnen. Doseer met mate; ook in 2013 ligt een overdosis op de loer.

Sagittarius (boogschutter): 23 november-22 december

Ons glazen oog voorziet dat de oogarts de laser kwistig ter hand zal nemen. Kijk goed uit dat u niet gaat schutteren en uw doel voorbijschiet. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Zet in 2013 ter ontspanning eens vaker een roze bril op.

Capricornus (steenbok): 23 december-20 januari

De specialist ouderengeneeskunde weet wel raad met steenoude bokken. Maar pas op, want vergrijzing speelt nu ook de eigen beroepsgroep parten. Bind de jonge klaren aan de wagen, zodat u na 2013 ook achter de geraniums kunt gaan zitten. Gezellig!

Conclusie

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid komt het voor eenieder van u wel goed in 2013. Maak onze adviezen onderdeel van uw beleid en zet zo het geluk naar uw hand!

Figuur 1

Auteursinformatie

UMC St Radboud, afd. Maag-, Darm-, en Leverziekten, Nijmegen.

Drs. F.H. Weimer en drs. T.J.G. Gevers, arts-onderzoekers.

Contact drs. F.H. Weimer

Verantwoording

Belangenconflict: beide auteurs hebben deelgenomen aan ‘Sterren voorspellen op het ijs’. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 november 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Frank H. Weimer ICMJE-formulier
Tom J.G. Gevers ICMJE-formulier

Reacties