Geen verzekering tegen civielrechtelijke verantwoordelijkheid

Pinkhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1915;59:2430