Geen uniform triagebeleid voor IC-bedden in de VS

Nienke Fleuren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4549

artikel

Hoe bepaal je in een pandemie welke patiënt gebruik mag maken van de schaarse middelen, zoals een IC-bed, beademingsapparatuur of bepaalde medicatie? In de VS bestaan hierin grote verschillen per ziekenhuis, concludeerde de Association of Bioethics Program Directors bij vergelijking van de institutionele leidraden (Ann Intern Med. 2020; online 24 april).

Met het oog op de dreigende tekorten door COVID-19, vroeg de vereniging haar leden (leiders van de bio-ethiekprogramma’s in academische ziekenhuizen in de VS) eind maart 2020 naar het triagebeleid in de instellingen waaraan zij verbonden zijn. Van de 72 academische ziekenhuizen bleek de helft hier geen beleid voor te hebben. De onderzoekers analyseerden de 26 beschikbare, unieke leidraden.

Ondanks de H1N1-pandemie van 2009 waren de meeste documenten pas recent opgesteld; de helft was nog in concept. Bovendien waren de leidraden weinig concreet over bijvoorbeeld het moment waarop deze in werking moeten treden en wie dat bepaalt.

De meestgenoemde triagecriteria waren ‘levenswinst’ (bij wie leidt de inzet van schaarse middelen tot de grootste winst; 96%) en ‘behoefte’ (wie zal niet overleven zonder deze middelen; 54%), meestal bepaald aan de hand van de SOFA-score of specifieke klinische diagnoses. Er bestond veel minder consensus over de overige criteria, waaronder leeftijd (50%, hoewel slechts 8% een concreet afkappunt noemde), de hoeveelheid benodigde middelen per patiënt (38%), loting (25%) en ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ (23%). De laatste 2 criteria werden overigens nooit als eerste of als enige ingezet.

Twee derde van de leidraden specificeerde ook welke criteria niet meegenomen mogen worden, waaronder het hebben van een zorgverzekering, sociaaleconomische status, ras, religie of seksuele oriëntatie. Desondanks adviseerden slechts 2 leidraden om het triageteam hiervoor te blinderen. Ook stelde slechts de helft van de documenten expliciet dat het triageteam niet betrokken mag zijn bij de directe patiëntenzorg.

De ethici die het onderzoek uitvoerden noemen de variatie problematisch, omdat patiënten hierdoor een ziekenhuis kunnen kiezen op basis van triagecriteria die hen bevoordelen. Bovendien kan de onduidelijkheid over inwerkingtreding ertoe leiden dat ziekenhuizen gaan triëren terwijl elders nog plaats is.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties