Geen speen bij oorontsteking

Nieuws
F. Kievits
M.T. Adriaanse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1589
Download PDF

Gebruik van een fopspeen is een risicofactor voor recidiverende acute middenoorontstekingen. Ouders van kinderen met een acute middenoorontsteking (otitis media acuta; OMA) zouden daarom geïnformeerd moeten worden over de mogelijke ongunstige effecten van een speen. Dit schrijven Maroeska Rovers et al. van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde (Utrecht) in een onlinepublicatie in Family Practice (http://dx.doi.org/10.1093/fampra/cmn030).

OMA is een veelvoorkomende bacteriële infectie op de kinderleeftijd: 80 van alle kinderen krijgt vóór de leeftijd van 6 jaar tenminste eenmaal een OMA en bijna de helft van alle kinderen maakt meerdere episoden van OMA door vóór de 3e verjaardag.

Eerdere studies suggereerden al wel een verband tussen speengebruik en recidiverende oorontstekingen, maar waren onbetrouwbaar door methodologische beperkingen. Het Utrechtse onderzoek is een 5 jaar durende, dynamische populatiestudie waaraan 495 kinderen van 0-4 jaar uit de regio Leidsche Rijn deelnamen. De ouders vulden aan het begin van de studie een vragenlijst in over het gebruik van spenen. OMA werd vastgesteld door de huisarts volgens het ‘International classification of primary care’-codesysteem.

Van de 216 kinderen die een speen gebruikten toen de studie begon, maakten 76 (35) tenminste eenmaal een OMA door, terwijl 33 (15) een recidief kregen. Van de 260 kinderen die geen speen gebruikten, kregen 82 (32) op zijn minst 1 OMA en 27 (10) een recidief. Bij speengebruik was de oddsratio voor 1 OMA 1,3, dus de aandoening trad 30 vaker op; voor een recidiverende OMA was de oddsratio 1,9, dus bij speengebruik kwam een recidief bijna tweemaal zo vaak voor.

De auteurs concluderen dat speengebruik een risico vormt voor recidiverende OMA. Zij stellen dat artsen aan ouders van kinderen met een OMA moeten uitleggen dat stoppen met speengebruik een recidief zou kunnen verhinderen. Bij de nieuwszender BBC (22 juni 2008) zei Rovers dat huis- en kinderartsen ouders moeten ontmoedigen een speen te geven aan kinderen bij wie eenmaal een oorontsteking is vastgesteld.

De gevolgen van recidiverende OMA’s voor het welzijn van kinderen kunnen groot zijn. Zij zijn bijvoorbeeld regelmatig ziek, verzuimen crèche of school en hebben een wisselende slechthorendheid, waardoor achterstand in de spraak-taalontwikkeling en gedragsproblemen kunnen ontstaan.

Gerelateerde artikelen

Reacties