Geen remdesivir bij matig-ernstige covid-19?

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4650

artikel

Remdesivir, een van de weinige medicijnen bij de behandeling van covid-19, heeft waarschijnlijk geen klinisch relevante meerwaarde bij patiënten met matig-ernstige klachten. Dat concluderen onderzoekers in hun recente publicatie in JAMA (2020; online 21 augustus).

Eerder onderzoek toonde de effectiviteit aan van remdesivir bij ernstig ziekte patiënten: zij herstelden met een 10-daagse kuur sneller dan de controlegroep die een placebo kreeg (N Engl J Med. 2020;382:2327-36). De Europese Commissie liet remdesivir vervolgens als ‘eerste covid-19-medicijn’ toe in Europa, voor zuurstofafhankelijke patiënten (Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4592). Amerikaanse onderzoekers hebben nu uitgezocht of het middel ook meerwaarde heeft voor opgenomen covid-19-patiënten die matig ernstig ziek zijn.

Ze includeerden 584 patiënten met een vastgestelde SARS-CoV-2-infectie met longinfiltraat en een saturatieniveau > 94%. Dit gebeurde in de periode 15 maart-18 april 2020 in 105 ziekenhuizen in de VS, Europa en Azië. Ze randomiseerden de patiënten naar groepen die respectievelijk een 10-daagse intraveneuze remdesivir-kuur kregen (n = 193), een 5-daagse kuur (n = 191) of standaardzorg (n = 200). Het primaire eindpunt was de klinische status op dag 11, bepaald op een 7-puntsschaal, waarbij 1 gelijk staat aan ‘overleden’ en 7 aan ‘ontslagen uit het ziekenhuis’.

De patiënten waren mediaan 57 jaar en 39% was vrouw. Veel van hen hadden comorbiditeiten, zoals hart- en vaatziekten (56%), hypertensie (42%) of diabetes (40%). Na 11 dagen hadden de patiënten in de 5-daagse groep een hogere kans op een betere klinische status dan de controlegroep (oddsratio: 1,65; 95%-BI: 1,09-2,48), maar de onderzoekers vonden dit een ‘effectgrootte van onzekere klinische waarde’. De patiënten in de 10-daagse groep, die overigens mediaan maar 6 dagen remdesivir hadden gekregen, deden het niet aantoonbaar beter of slechter. Er was ook geen verschil in sterfte tussen de verschillende groepen (1-2%). Wel hadden de patiënten die een remdesivir-behandeling ondergingen, vaker last van bijwerkingen, zoals misselijkheid, hypokaliëmie en hoofdpijn, dan de regulier behandelden (resp. 10 vs. 3%, 6 vs. 2% en 5 vs. 3%).

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties